محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت 50×33

هر کیلو 152,200 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
152,200 تومان
2 کیلو
149,600 تومان
3 کیلو
146,900 تومان
4 کیلو
144,300 تومان
5 کیلو
141,700 تومان
6 کیلو
139,100 تومان
7 کیلو
136,400 تومان
8 کیلو
133,800 تومان
9 کیلو
131,200 تومان
10 کیلو
128,600 تومان
20 کیلو
125,900 تومان
30 کیلو
123,300 تومان
50 کیلو
120,700 تومان
100 کیلو
118,100 تومان
150 کیلو
115,400 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
220,800 ~ 233,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
400 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,400

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
115,500 ~ 152,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
133,400 ~ 195,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,440 ~ 8,280

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,535 ~ 2,420

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,240 ~ 1,965

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)