محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت 50×33

هر کیلو 187,100 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
187,100 تومان
2 کیلو
183,600 تومان
3 کیلو
180,100 تومان
4 کیلو
176,600 تومان
5 کیلو
173,000 تومان
6 کیلو
169,500 تومان
7 کیلو
166,000 تومان
8 کیلو
162,400 تومان
9 کیلو
158,900 تومان
10 کیلو
155,400 تومان
20 کیلو
151,800 تومان
30 کیلو
148,300 تومان
50 کیلو
144,800 تومان
100 کیلو
141,200 تومان
150 کیلو
137,700 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
277,000 ~ 299,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,600 ~ 27,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,600 ~ 27,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
137,800 ~ 187,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
158,200 ~ 234,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,010 ~ 9,980

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
45,600 ~ 72,200

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
36,900 ~ 58,300

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
201,000 ~ 221,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)