محاسبه قیمت به صورت پلکانی

ساک کرافت دسته پانچی 50×33

هر کیلو 136,800 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
136,800 تومان
2 کیلو
136,100 تومان
3 کیلو
135,300 تومان
4 کیلو
134,500 تومان
5 کیلو
133,800 تومان
6 کیلو
133,000 تومان
7 کیلو
132,200 تومان
8 کیلو
131,500 تومان
9 کیلو
130,700 تومان
10 کیلو
129,900 تومان
20 کیلو
129,200 تومان
30 کیلو
128,400 تومان
50 کیلو
127,600 تومان
100 کیلو
126,900 تومان
150 کیلو
126,100 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

هر متر 350 تومان

 

تخفیف پلکانی
128,000 ~ 139,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
123,300 ~ 133,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
123,400 ~ 133,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
126,000 ~ 136,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
132,800 ~ 144,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)