محاسبه قیمت به صورت پلکانی

ساک کرافت دسته بندی 50×33

هر کیلو 181,600 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
181,600 تومان
2 کیلو
179,800 تومان
3 کیلو
178,000 تومان
4 کیلو
176,200 تومان
5 کیلو
174,400 تومان
6 کیلو
172,600 تومان
7 کیلو
170,800 تومان
8 کیلو
169,000 تومان
9 کیلو
167,300 تومان
10 کیلو
165,500 تومان
20 کیلو
163,700 تومان
30 کیلو
161,900 تومان
50 کیلو
160,100 تومان
100 کیلو
158,300 تومان
150 کیلو
156,500 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
166,100 ~ 219,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,600 ~ 27,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
27,300 ~ 39,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
27,300 ~ 39,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
138,800 ~ 199,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
138,600 ~ 199,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
137,800 ~ 187,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
158,200 ~ 234,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)