محاسبه قیمت به صورت پلکانی

ساک کرافت دسته بندی 50×33

هر کیلو 144,700 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
144,700 تومان
2 کیلو
143,800 تومان
3 کیلو
143,000 تومان
4 کیلو
142,100 تومان
5 کیلو
141,300 تومان
6 کیلو
140,400 تومان
7 کیلو
139,600 تومان
8 کیلو
138,700 تومان
9 کیلو
137,900 تومان
10 کیلو
137,000 تومان
20 کیلو
136,200 تومان
30 کیلو
135,300 تومان
50 کیلو
134,500 تومان
100 کیلو
133,600 تومان
150 کیلو
132,800 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
400 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,400

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
116,100 ~ 163,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
115,900 ~ 163,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
115,500 ~ 152,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
133,400 ~ 195,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)