محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت 25×16

هر کیلو 261,100 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
261,100 تومان
2 کیلو
255,000 تومان
3 کیلو
248,900 تومان
4 کیلو
242,700 تومان
5 کیلو
236,600 تومان
6 کیلو
230,500 تومان
7 کیلو
224,400 تومان
8 کیلو
218,300 تومان
9 کیلو
212,200 تومان
10 کیلو
206,100 تومان
20 کیلو
200,000 تومان
30 کیلو
193,900 تومان
50 کیلو
187,800 تومان
100 کیلو
181,700 تومان
150 کیلو
175,600 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
96,800 ~ 132,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,600 ~ 27,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,600 ~ 27,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,600 ~ 27,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,600 ~ 27,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
27,300 ~ 39,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
135,100 ~ 184,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
166,600 ~ 194,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
175,700 ~ 261,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
27,300 ~ 39,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
27,300 ~ 39,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)