محاسبه قیمت به صورت پلکانی

ساک کرافت دسته پانچی 25×16

هر کیلو 234,800 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
234,800 تومان
2 کیلو
229,300 تومان
3 کیلو
223,900 تومان
4 کیلو
218,400 تومان
5 کیلو
212,900 تومان
6 کیلو
207,500 تومان
7 کیلو
202,000 تومان
8 کیلو
196,500 تومان
9 کیلو
191,100 تومان
10 کیلو
185,600 تومان
20 کیلو
180,200 تومان
30 کیلو
174,700 تومان
50 کیلو
169,200 تومان
100 کیلو
163,800 تومان
150 کیلو
158,300 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
49,700 ~ 66,200

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
106,500 ~ 142,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
114,100 ~ 168,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
102,100 ~ 146,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
38,110 ~ 50,310

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
166,100 ~ 219,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,700 ~ 33,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,600 ~ 27,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)