محاسبه قیمت به صورت پلکانی

تگ هدیه کتان کد 12/1

هر بسته 19,900 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
19,900 تومان
2 بسته
19,100 تومان
3 بسته
18,400 تومان
4 بسته
17,600 تومان
5 بسته
16,800 تومان
6 بسته
16,000 تومان
7 بسته
15,300 تومان
8 بسته
14,500 تومان
9 بسته
13,700 تومان
10 بسته
13,100 تومان
20 بسته
12,600 تومان
30 بسته
11,900 تومان
50 بسته
11,200 تومان
100 بسته
10,600 تومان
150 بسته
9,900 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
17,560 ~ 35,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
109,600 ~ 117,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
109,500 ~ 117,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
17,560 ~ 35,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)