محاسبه قیمت به صورت پلکانی

تگ هدیه کتان کد 04/1

هر بسته 38,200 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
38,200 تومان
2 بسته
37,300 تومان
3 بسته
36,600 تومان
4 بسته
35,800 تومان
5 بسته
34,900 تومان
6 بسته
34,100 تومان
7 بسته
33,300 تومان
8 بسته
32,500 تومان
9 بسته
31,700 تومان
10 بسته
31,000 تومان
20 بسته
30,200 تومان
30 بسته
29,400 تومان
50 بسته
28,600 تومان
100 بسته
27,800 تومان
150 بسته
26,800 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
137,100 ~ 151,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
137,100 ~ 151,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
505 ~ 2,630

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
355 ~ 2,525

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
20,700 ~ 24,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
26,800 ~ 38,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
30,100 ~ 38,300

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
135,500 ~ 184,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
135,200 ~ 183,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
134,300 ~ 171,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)