محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت اپلیکه 36×27

هر کیلو 210,100 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
210,100 تومان
2 کیلو
205,500 تومان
3 کیلو
200,900 تومان
4 کیلو
196,400 تومان
5 کیلو
191,800 تومان
6 کیلو
187,200 تومان
7 کیلو
182,700 تومان
8 کیلو
178,100 تومان
9 کیلو
173,500 تومان
10 کیلو
169,000 تومان
20 کیلو
164,400 تومان
30 کیلو
159,800 تومان
50 کیلو
155,300 تومان
100 کیلو
150,700 تومان
150 کیلو
146,100 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,600 ~ 27,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
137,800 ~ 187,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
156,500 ~ 181,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
45,600 ~ 72,200

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
36,900 ~ 58,300

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
87,250 ~ 109,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
402,000 ~ 466,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)