محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت اپلیکه 36×27

هر کیلو 193,800 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
193,800 تومان
2 کیلو
190,100 تومان
3 کیلو
186,400 تومان
4 کیلو
182,800 تومان
5 کیلو
179,200 تومان
6 کیلو
175,500 تومان
7 کیلو
171,800 تومان
8 کیلو
168,200 تومان
9 کیلو
164,500 تومان
10 کیلو
160,900 تومان
20 کیلو
157,300 تومان
30 کیلو
153,500 تومان
50 کیلو
149,900 تومان
100 کیلو
146,200 تومان
150 کیلو
142,600 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
355 ~ 2,525

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
20,700 ~ 24,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
134,300 ~ 171,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
152,900 ~ 164,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
44,500 ~ 67,400

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
36,100 ~ 54,400

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
76,300 ~ 96,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
386,800 ~ 412,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)