محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت اپلیکه 36×27

هر کیلو 138,700 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
138,700 تومان
2 کیلو
137,900 تومان
3 کیلو
137,100 تومان
4 کیلو
136,300 تومان
5 کیلو
135,500 تومان
6 کیلو
134,700 تومان
7 کیلو
133,900 تومان
8 کیلو
133,100 تومان
9 کیلو
132,200 تومان
10 کیلو
131,400 تومان
20 کیلو
130,600 تومان
30 کیلو
129,800 تومان
50 کیلو
129,000 تومان
100 کیلو
128,200 تومان
150 کیلو
127,400 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

هر متر 350 تومان

 

تخفیف پلکانی
126,100 ~ 136,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
132,800 ~ 144,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
945 ~ 1,495

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
362,000 ~ 387,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 1,800 تومان

 

تخفیف پلکانی
131,800 ~ 143,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)