محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ سولفات 70×100 بسته 60 عددی

هر بسته 104,950 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
104,950 تومان
4 بسته
103,350 تومان
6 بسته
101,750 تومان
8 بسته
100,200 تومان
10 بسته
98,600 تومان
12 بسته
97,000 تومان
14 بسته
95,400 تومان
16 بسته
93,800 تومان
18 بسته
92,200 تومان
20 بسته
90,600 تومان
40 بسته
89,000 تومان
60 بسته
87,400 تومان
100 بسته
85,800 تومان
200 بسته
84,250 تومان
300 بسته
82,650 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
146,300 ~ 192,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
92,600 ~ 125,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
106,600 ~ 142,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
109,900 ~ 157,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
22,980 ~ 42,030

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,600 ~ 27,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,600 ~ 27,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)