محاسبه قیمت به صورت پلکانی

سینگل زیر پیتزایی 50 عددی سایز 32

هر بسته 67,900 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
67,900 تومان
2 بسته
67,500 تومان
3 بسته
67,100 تومان
4 بسته
66,700 تومان
5 بسته
66,400 تومان
6 بسته
66,000 تومان
7 بسته
65,500 تومان
8 بسته
65,100 تومان
9 بسته
64,700 تومان
10 بسته
64,400 تومان
20 بسته
64,000 تومان
30 بسته
63,600 تومان
50 بسته
63,200 تومان
100 بسته
62,800 تومان
150 بسته
62,500 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
42,600 ~ 46,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
598,300 ~ 637,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
519,900 ~ 575,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
742,200 ~ 790,400

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر کیلو 62,400 تومان

 

تخفیف پلکانی
556,500 ~ 591,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
77,000 ~ 86,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
77,000 ~ 86,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
174,500 ~ 205,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)