محاسبه قیمت به صورت پلکانی

سینگل زیر پیتزایی 50 عددی سایز 32

هر بسته 63,800 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
63,800 تومان
2 بسته
63,500 تومان
3 بسته
63,100 تومان
4 بسته
62,700 تومان
5 بسته
62,300 تومان
6 بسته
62,000 تومان
7 بسته
61,600 تومان
8 بسته
61,200 تومان
9 بسته
60,800 تومان
10 بسته
60,400 تومان
20 بسته
60,100 تومان
30 بسته
59,700 تومان
50 بسته
59,300 تومان
100 بسته
58,900 تومان
150 بسته
58,500 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
39,900 ~ 43,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
560,400 ~ 598,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
503,000 ~ 537,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
728,500 ~ 778,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر کیلو 61,800 تومان

 

تخفیف پلکانی
489,000 ~ 522,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
73,500 ~ 83,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
73,500 ~ 83,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
190,100 ~ 205,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)