محاسبه قیمت به صورت پلکانی

سینگل زیر پیتزایی 50 عددی سایز 32

هر بسته 79,800 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
79,800 تومان
2 بسته
78,900 تومان
3 بسته
77,900 تومان
4 بسته
76,900 تومان
5 بسته
75,900 تومان
6 بسته
74,900 تومان
7 بسته
74,000 تومان
8 بسته
73,000 تومان
9 بسته
72,000 تومان
10 بسته
71,000 تومان
20 بسته
70,000 تومان
30 بسته
69,100 تومان
50 بسته
68,100 تومان
100 بسته
67,100 تومان
150 بسته
66,100 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
45,300 ~ 54,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
621,800 ~ 720,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
558,900 ~ 647,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
740,300 ~ 857,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
117,700 ~ 131,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
606,000 ~ 702,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
75,100 ~ 83,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
75,100 ~ 83,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
216,400 ~ 245,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)