محاسبه قیمت به صورت پلکانی

سینگل زیر پیتزایی 50 عددی سایز 30

هر بسته 72,700 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
72,700 تومان
2 بسته
71,800 تومان
3 بسته
70,900 تومان
4 بسته
70,000 تومان
5 بسته
69,100 تومان
6 بسته
68,200 تومان
7 بسته
67,300 تومان
8 بسته
66,400 تومان
9 بسته
65,500 تومان
10 بسته
64,600 تومان
20 بسته
63,800 تومان
30 بسته
62,900 تومان
50 بسته
62,000 تومان
100 بسته
61,100 تومان
150 بسته
60,200 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
500 ~ 2,700

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
16,450 ~ 31,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
31,000 ~ 39,600

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
27,300 ~ 39,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
27,300 ~ 39,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
8,530 ~ 9,490

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
87,250 ~ 109,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
606,000 ~ 702,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)