محاسبه قیمت به صورت پلکانی

سینگل زیر پیتزایی 50 عددی سایز 30

هر بسته 58,100 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
58,100 تومان
2 بسته
57,700 تومان
3 بسته
57,400 تومان
4 بسته
57,100 تومان
5 بسته
56,800 تومان
6 بسته
56,400 تومان
7 بسته
56,100 تومان
8 بسته
55,800 تومان
9 بسته
55,400 تومان
10 بسته
55,000 تومان
20 بسته
54,700 تومان
30 بسته
54,400 تومان
50 بسته
54,100 تومان
100 بسته
53,700 تومان
150 بسته
53,400 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
505 ~ 2,630

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
355 ~ 2,525

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
15,200 ~ 30,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
30,100 ~ 38,300

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
26,800 ~ 38,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
26,800 ~ 38,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
76,300 ~ 96,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
556,500 ~ 591,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,820 ~ 4,245

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)