محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه برگر ایفلوت 100 عددی

هر بسته 466,000 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
466,000 تومان
2 بسته
461,000 تومان
3 بسته
456,000 تومان
4 بسته
452,000 تومان
5 بسته
447,000 تومان
6 بسته
443,000 تومان
7 بسته
438,000 تومان
8 بسته
434,000 تومان
9 بسته
429,000 تومان
10 بسته
425,000 تومان
20 بسته
420,000 تومان
30 بسته
416,000 تومان
50 بسته
411,000 تومان
100 بسته
407,000 تومان
150 بسته
402,000 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
24,700 ~ 33,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
158,200 ~ 234,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
189,400 ~ 257,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
146,100 ~ 210,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
45,600 ~ 72,200

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
36,900 ~ 58,300

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
558,900 ~ 647,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
383,400 ~ 443,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
740,300 ~ 857,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر کیلو 74,880 تومان