محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه برگر ایفلوت 100 عددی

هر بسته 387,000 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
387,000 تومان
2 بسته
385,000 تومان
3 بسته
383,000 تومان
4 بسته
382,000 تومان
5 بسته
380,000 تومان
6 بسته
378,000 تومان
7 بسته
376,000 تومان
8 بسته
374,000 تومان
9 بسته
373,000 تومان
10 بسته
371,000 تومان
20 بسته
369,000 تومان
30 بسته
367,000 تومان
50 بسته
366,000 تومان
100 بسته
364,000 تومان
150 بسته
362,000 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
7,900 ~ 16,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,950 ~ 12,675

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
136,800 ~ 149,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
127,400 ~ 138,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
945 ~ 1,495

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
503,000 ~ 537,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
346,900 ~ 370,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
728,500 ~ 778,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر کیلو 61,800 تومان

 

تخفیف پلکانی
131,800 ~ 143,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)