محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه هات داگ ایفلوت 100 عددی

هر بسته 537,500 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
537,500 تومان
2 بسته
535,100 تومان
3 بسته
532,600 تومان
4 بسته
530,100 تومان
5 بسته
527,700 تومان
6 بسته
525,200 تومان
7 بسته
522,800 تومان
8 بسته
520,300 تومان
9 بسته
517,800 تومان
10 بسته
515,400 تومان
20 بسته
512,900 تومان
30 بسته
510,400 تومان
50 بسته
508,000 تومان
100 بسته
505,500 تومان
150 بسته
503,000 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
39,900 ~ 43,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
560,400 ~ 598,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,535 ~ 2,420

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
58,500 ~ 63,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
362,000 ~ 387,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
728,500 ~ 778,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر کیلو 61,800 تومان

 

تخفیف پلکانی
489,000 ~ 522,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,700 ~ 4,000

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
136,200 ~ 148,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
73,500 ~ 83,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
73,500 ~ 83,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
17,300 ~ 22,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
188,900 ~ 199,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)