محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه هات داگ ایفلوت 100 عددی

هر بسته 575,500 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
575,500 تومان
2 بسته
571,600 تومان
3 بسته
567,600 تومان
4 بسته
563,600 تومان
5 بسته
559,600 تومان
6 بسته
555,700 تومان
7 بسته
551,700 تومان
8 بسته
547,700 تومان
9 بسته
543,800 تومان
10 بسته
539,800 تومان
20 بسته
535,800 تومان
30 بسته
531,900 تومان
50 بسته
527,900 تومان
100 بسته
523,900 تومان
150 بسته
519,900 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
42,600 ~ 46,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
598,300 ~ 637,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
44,500 ~ 67,400

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
62,500 ~ 67,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
386,800 ~ 412,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
742,200 ~ 790,400

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر کیلو 62,400 تومان

 

تخفیف پلکانی
556,500 ~ 591,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,820 ~ 4,245

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
157,100 ~ 169,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
77,000 ~ 86,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
77,000 ~ 86,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
30,900 ~ 32,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
174,500 ~ 205,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)