محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه هات داگ ایفلوت 100 عددی

هر بسته 647,200 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
647,200 تومان
2 بسته
640,900 تومان
3 بسته
634,600 تومان
4 بسته
628,200 تومان
5 بسته
621,900 تومان
6 بسته
615,600 تومان
7 بسته
609,300 تومان
8 بسته
603,000 تومان
9 بسته
596,700 تومان
10 بسته
590,400 تومان
20 بسته
584,100 تومان
30 بسته
577,800 تومان
50 بسته
571,500 تومان
100 بسته
565,200 تومان
150 بسته
558,900 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
45,300 ~ 54,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
621,800 ~ 720,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
44,800 ~ 71,300

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
66,100 ~ 79,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
402,000 ~ 466,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
740,300 ~ 857,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
117,700 ~ 131,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
606,000 ~ 702,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,700 ~ 4,200

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
178,700 ~ 217,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
75,100 ~ 83,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
75,100 ~ 83,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
41,000 ~ 43,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
216,400 ~ 245,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)