محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه ساندویچ ایفلوت 100 عددی

هر بسته 443,900 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
443,900 تومان
2 بسته
439,600 تومان
3 بسته
435,200 تومان
4 بسته
430,900 تومان
5 بسته
426,600 تومان
6 بسته
422,300 تومان
7 بسته
417,900 تومان
8 بسته
413,600 تومان
9 بسته
409,300 تومان
10 بسته
405,000 تومان
20 بسته
400,600 تومان
30 بسته
396,300 تومان
50 بسته
392,000 تومان
100 بسته
387,700 تومان
150 بسته
383,400 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
18,750 ~ 33,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
44,800 ~ 71,300

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
402,000 ~ 466,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
178,700 ~ 217,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
94,300 ~ 110,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
105,200 ~ 124,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
188,200 ~ 219,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
188,200 ~ 219,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)