محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه ساندویچ ایفلوت 100 عددی

هر بسته 370,700 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
370,700 تومان
2 بسته
369,000 تومان
3 بسته
367,300 تومان
4 بسته
365,600 تومان
5 بسته
363,900 تومان
6 بسته
362,200 تومان
7 بسته
360,500 تومان
8 بسته
358,800 تومان
9 بسته
357,100 تومان
10 بسته
355,400 تومان
20 بسته
353,700 تومان
30 بسته
352,000 تومان
50 بسته
350,300 تومان
100 بسته
348,600 تومان
150 بسته
346,900 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
17,150 ~ 32,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
362,000 ~ 387,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
136,200 ~ 148,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

هر بسته 100,000 تومان

 

تخفیف پلکانی
76,000 ~ 85,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
96,200 ~ 103,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
170,900 ~ 184,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
170,900 ~ 184,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)