محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه ساندویچ ایفلوت 100 عددی

هر بسته 394,500 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
394,500 تومان
2 بسته
392,800 تومان
3 بسته
391,100 تومان
4 بسته
389,400 تومان
5 بسته
387,600 تومان
6 بسته
385,900 تومان
7 بسته
384,200 تومان
8 بسته
382,500 تومان
9 بسته
380,800 تومان
10 بسته
379,100 تومان
20 بسته
377,300 تومان
30 بسته
375,600 تومان
50 بسته
373,900 تومان
100 بسته
372,200 تومان
150 بسته
370,500 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
17,300 ~ 32,400

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
44,500 ~ 67,400

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
386,800 ~ 412,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
157,100 ~ 169,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
86,500 ~ 100,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
97,700 ~ 118,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
152,900 ~ 183,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
152,900 ~ 183,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)