محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه پیتزا ایفلوت 100 عددی سایز 32

هر بسته 857,200 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
857,200 تومان
2 بسته
848,900 تومان
3 بسته
840,500 تومان
4 بسته
832,200 تومان
5 بسته
823,800 تومان
6 بسته
815,500 تومان
7 بسته
807,100 تومان
8 بسته
798,800 تومان
9 بسته
790,400 تومان
10 بسته
782,100 تومان
20 بسته
773,700 تومان
30 بسته
765,400 تومان
50 بسته
757,000 تومان
100 بسته
748,700 تومان
150 بسته
740,300 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
45,300 ~ 54,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
621,800 ~ 720,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
66,100 ~ 79,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
402,000 ~ 466,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
558,900 ~ 647,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر کیلو 74,880 تومان

 

تخفیف پلکانی
606,000 ~ 702,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
70,700 ~ 78,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
201,000 ~ 221,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
70,700 ~ 78,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
207,000 ~ 242,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)