محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه پیتزا ایفلوت 100 عددی سایز 32

هر بسته 778,500 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
778,500 تومان
2 بسته
774,900 تومان
3 بسته
771,400 تومان
4 بسته
767,800 تومان
5 بسته
764,200 تومان
6 بسته
760,600 تومان
7 بسته
757,100 تومان
8 بسته
753,500 تومان
9 بسته
749,900 تومان
10 بسته
746,400 تومان
20 بسته
742,800 تومان
30 بسته
739,200 تومان
50 بسته
735,600 تومان
100 بسته
732,100 تومان
150 بسته
728,500 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
39,900 ~ 43,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
560,400 ~ 598,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
58,500 ~ 63,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
362,000 ~ 387,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
503,000 ~ 537,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر کیلو 61,800 تومان

 

تخفیف پلکانی
489,000 ~ 522,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
73,500 ~ 83,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
175,700 ~ 193,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
73,500 ~ 83,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
188,900 ~ 199,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)