محاسبه قیمت به صورت پلکانی

سلفون شفاف BOPP عرض 14 سانت دو روله

هر کیلو 132,860 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
132,860 تومان
2 کیلو
132,560 تومان
3 کیلو
132,240 تومان
4 کیلو
131,920 تومان
5 کیلو
131,600 تومان
6 کیلو
131,290 تومان
7 کیلو
130,970 تومان
8 کیلو
130,650 تومان
9 کیلو
130,330 تومان
10 کیلو
130,010 تومان
20 کیلو
129,700 تومان
30 کیلو
129,380 تومان
50 کیلو
129,060 تومان
100 کیلو
128,740 تومان
150 کیلو
128,420 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
161,980 ~ 174,890

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
138,070 ~ 142,840

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
119,000 ~ 132,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
119,000 ~ 132,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
119,000 ~ 132,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
119,000 ~ 132,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
160,900 ~ 179,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
128,420 ~ 132,860

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)