محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه برگر 200 عددی (بدون چاپ)

هر بسته 702,000 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
702,000 تومان
2 بسته
695,000 تومان
3 بسته
688,000 تومان
4 بسته
681,000 تومان
5 بسته
674,000 تومان
6 بسته
668,000 تومان
7 بسته
661,000 تومان
8 بسته
654,000 تومان
9 بسته
647,000 تومان
10 بسته
640,000 تومان
20 بسته
634,000 تومان
30 بسته
627,000 تومان
50 بسته
620,000 تومان
100 بسته
613,000 تومان
150 بسته
606,000 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
45,300 ~ 54,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
621,800 ~ 720,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
45,600 ~ 72,200

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
82,650 ~ 104,950

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
66,100 ~ 79,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
60,200 ~ 72,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
558,900 ~ 647,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
740,300 ~ 857,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر کیلو 74,880 تومان