محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه برگر 200 عددی (بدون چاپ)

هر بسته 522,000 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
522,000 تومان
2 بسته
520,000 تومان
3 بسته
518,000 تومان
4 بسته
515,000 تومان
5 بسته
513,000 تومان
6 بسته
510,000 تومان
7 بسته
508,000 تومان
8 بسته
506,000 تومان
9 بسته
503,000 تومان
10 بسته
501,000 تومان
20 بسته
498,000 تومان
30 بسته
496,000 تومان
50 بسته
494,000 تومان
100 بسته
491,000 تومان
150 بسته
489,000 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
39,900 ~ 43,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
560,400 ~ 598,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 350 تومان

 

تخفیف پلکانی
58,500 ~ 63,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
53,000 ~ 57,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
503,000 ~ 537,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
728,500 ~ 778,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر کیلو 61,800 تومان

 

تخفیف پلکانی
52,400 ~ 67,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 1,800 تومان

 

هر متر 1,800 تومان