محاسبه قیمت به صورت پلکانی

نخ کنفی کرم

هر متر 4,245 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر متر
10 متر
4,245 تومان
20 متر
4,145 تومان
30 متر
4,040 تومان
50 متر
3,940 تومان
100 متر
3,740 تومان
150 متر
3,640 تومان
200 متر
3,535 تومان
300 متر
3,335 تومان
400 متر
3,235 تومان
500 متر
2,525 تومان
1000 متر
2,425 تومان
1500 متر
2,325 تومان
2000 متر
2,225 تومان
3000 متر
1,820 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
84,200 ~ 122,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
137,100 ~ 151,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
137,100 ~ 151,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
505 ~ 2,630

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
355 ~ 2,525

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 24,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,100 ~ 31,400

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
20,700 ~ 24,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
20,700 ~ 24,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)