محاسبه قیمت به صورت پلکانی

نخ کنفی سفید و سبز

هر متر 4,000 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر متر
10 متر
4,000 تومان
20 متر
3,900 تومان
30 متر
3,800 تومان
50 متر
3,700 تومان
100 متر
3,600 تومان
150 متر
3,500 تومان
200 متر
3,400 تومان
300 متر
3,200 تومان
400 متر
3,100 تومان
500 متر
2,400 تومان
1000 متر
2,300 تومان
1500 متر
2,200 تومان
2000 متر
2,100 تومان
3000 متر
1,700 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
71,700 ~ 109,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
95,600 ~ 135,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
17,560 ~ 35,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
128,500 ~ 142,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
400 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)