محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت 36×27

هر کیلو 169,000 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
169,000 تومان
2 کیلو
166,700 تومان
3 کیلو
164,500 تومان
4 کیلو
162,200 تومان
5 کیلو
160,000 تومان
6 کیلو
157,700 تومان
7 کیلو
155,500 تومان
8 کیلو
153,200 تومان
9 کیلو
150,900 تومان
10 کیلو
148,700 تومان
20 کیلو
146,400 تومان
30 کیلو
144,200 تومان
50 کیلو
141,900 تومان
100 کیلو
139,700 تومان
150 کیلو
137,400 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
220,800 ~ 233,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,400

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,950 ~ 12,675

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
3,900 ~ 10,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
116,200 ~ 164,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
115,900 ~ 163,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
115,400 ~ 152,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)