محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کرافت 70×100 (چاپ شده)

هر کیلو 145,560 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
145,560 تومان
2 کیلو
143,280 تومان
3 کیلو
141,240 تومان
4 کیلو
139,680 تومان
5 کیلو
134,880 تومان
10 کیلو
133,680 تومان
20 کیلو
132,600 تومان
30 کیلو
131,400 تومان
50 کیلو
130,200 تومان
100 کیلو
124,680 تومان
150 کیلو
120,240 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
25,560 ~ 46,560

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
147,960 ~ 201,240

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,560 ~ 46,560

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)