محاسبه قیمت به صورت پلکانی

نایلکس دسته دار سایز 25×45

هر کیلو 83,500 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
83,500 تومان
2 کیلو
82,900 تومان
3 کیلو
82,300 تومان
4 کیلو
81,700 تومان
5 کیلو
81,100 تومان
6 کیلو
80,500 تومان
7 کیلو
79,900 تومان
8 کیلو
79,300 تومان
9 کیلو
78,700 تومان
10 کیلو
78,100 تومان
20 کیلو
77,500 تومان
30 کیلو
76,900 تومان
50 کیلو
76,300 تومان
100 کیلو
75,700 تومان
150 کیلو
75,100 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
66,100 ~ 79,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
558,900 ~ 647,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
740,300 ~ 857,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
606,000 ~ 702,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
75,100 ~ 83,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
216,400 ~ 245,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)