محاسبه قیمت به صورت پلکانی

نایلکس دسته دار سایز 25×45

هر کیلو 104,160 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
104,160 تومان
2 کیلو
103,320 تومان
3 کیلو
102,360 تومان
4 کیلو
101,520 تومان
5 کیلو
100,680 تومان
6 کیلو
99,840 تومان
7 کیلو
99,000 تومان
8 کیلو
98,160 تومان
9 کیلو
97,440 تومان
10 کیلو
96,600 تومان
20 کیلو
95,760 تومان
30 کیلو
94,920 تومان
50 کیلو
94,080 تومان
100 کیلو
93,240 تومان
150 کیلو
92,400 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
66,600 ~ 83,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
558,900 ~ 647,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
740,300 ~ 857,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
606,000 ~ 702,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
92,400 ~ 104,160

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
209,400 ~ 246,360

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)