محاسبه قیمت به صورت پلکانی

نایلون دسته دار سایز 35×45

هر کیلو 81,000 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
81,000 تومان
2 کیلو
80,600 تومان
3 کیلو
80,100 تومان
4 کیلو
79,700 تومان
5 کیلو
79,300 تومان
6 کیلو
78,900 تومان
7 کیلو
78,400 تومان
8 کیلو
78,000 تومان
9 کیلو
77,600 تومان
10 کیلو
77,100 تومان
20 کیلو
76,700 تومان
30 کیلو
76,300 تومان
50 کیلو
75,900 تومان
100 کیلو
75,400 تومان
150 کیلو
75,000 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
109,600 ~ 117,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 350 تومان

 

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
489,000 ~ 522,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
75,000 ~ 81,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
75,000 ~ 81,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
190,100 ~ 205,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)