محاسبه قیمت به صورت پلکانی

نایلون دسته دار سایز 25×35

هر کیلو 86,200 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
86,200 تومان
2 کیلو
85,600 تومان
3 کیلو
85,200 تومان
4 کیلو
84,800 تومان
5 کیلو
84,400 تومان
6 کیلو
83,900 تومان
7 کیلو
83,500 تومان
8 کیلو
83,100 تومان
9 کیلو
82,600 تومان
10 کیلو
82,200 تومان
20 کیلو
81,800 تومان
30 کیلو
81,400 تومان
50 کیلو
80,900 تومان
100 کیلو
80,500 تومان
150 کیلو
80,100 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
112,400 ~ 153,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
137,100 ~ 151,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
152,900 ~ 164,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
154,500 ~ 217,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
169,500 ~ 209,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
12,100 ~ 17,500

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,820 ~ 4,245

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
157,100 ~ 169,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
80,100 ~ 86,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
80,100 ~ 86,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
80,100 ~ 86,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
6,100 ~ 8,700

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)