محاسبه قیمت به صورت پلکانی

نایلون دسته دار سایز 25×35

هر کیلو 86,100 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
86,100 تومان
2 کیلو
85,700 تومان
3 کیلو
85,200 تومان
4 کیلو
84,700 تومان
5 کیلو
84,300 تومان
6 کیلو
83,800 تومان
7 کیلو
83,400 تومان
8 کیلو
82,900 تومان
9 کیلو
82,500 تومان
10 کیلو
82,000 تومان
20 کیلو
81,600 تومان
30 کیلو
81,100 تومان
50 کیلو
80,700 تومان
100 کیلو
80,200 تومان
150 کیلو
79,700 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
114,800 ~ 153,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
120,600 ~ 165,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
108,500 ~ 156,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
113,300 ~ 126,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
166,600 ~ 194,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
175,700 ~ 261,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
202,200 ~ 276,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
88,600 ~ 111,400

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)