محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کیسه اسپان خام 10 کیلویی با پ پ کد 17

هر عدد 23,700 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
5 عدد
23,700 تومان
10 عدد
23,300 تومان
20 عدد
22,900 تومان
30 عدد
22,500 تومان
40 عدد
22,100 تومان
50 عدد
21,800 تومان
100 عدد
17,800 تومان
200 عدد
17,400 تومان
300 عدد
16,800 تومان
400 عدد
16,300 تومان
500 عدد
15,900 تومان
600 عدد
15,400 تومان
700 عدد
14,900 تومان
800 عدد
14,500 تومان
900 عدد
14,200 تومان
1000 عدد
13,500 تومان
1500 عدد
13,250 تومان
2000 عدد
13,100 تومان
2500 عدد
12,850 تومان
3000 عدد
12,600 تومان
4000 عدد
12,550 تومان
5000 عدد
12,500 تومان
10000 عدد
12,450 تومان
20000 عدد
12,400 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
80,000 ~ 86,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
6,750 ~ 9,300

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)