محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کیسه اسپان طرح عمومی 10 کیلویی بدون پ پ کد 23

هر عدد 16,600 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
100 عدد
16,600 تومان
200 عدد
16,200 تومان
300 عدد
15,700 تومان
400 عدد
15,300 تومان
500 عدد
14,800 تومان
600 عدد
14,300 تومان
700 عدد
13,800 تومان
800 عدد
13,500 تومان
900 عدد
13,100 تومان
1000 عدد
12,500 تومان
1500 عدد
12,250 تومان
2000 عدد
12,100 تومان
2500 عدد
11,850 تومان
3000 عدد
11,600 تومان
4000 عدد
11,550 تومان
5000 عدد
11,500 تومان
10000 عدد
11,450 تومان
20000 عدد
11,350 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
13,450 ~ 19,100

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
6,750 ~ 9,300

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
12,400 ~ 23,700

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,850 ~ 10,500

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,850 ~ 10,500

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
13,450 ~ 19,100

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
13,450 ~ 19,100

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
13,450 ~ 19,100

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
13,450 ~ 19,100

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
13,450 ~ 19,100

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
13,450 ~ 19,100

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
10,100 ~ 20,700

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)