محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کیسه اسپان طرح عمومی 5 کیلویی بدون پ پ کد 11

هر عدد 10,500 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
100 عدد
10,500 تومان
200 عدد
10,300 تومان
300 عدد
10,000 تومان
400 عدد
9,800 تومان
500 عدد
9,500 تومان
600 عدد
9,300 تومان
700 عدد
9,000 تومان
800 عدد
8,850 تومان
900 عدد
8,800 تومان
1000 عدد
8,650 تومان
1500 عدد
8,500 تومان
2000 عدد
8,350 تومان
2500 عدد
8,300 تومان
3000 عدد
8,150 تومان
4000 عدد
8,100 تومان
5000 عدد
8,050 تومان
10000 عدد
7,950 تومان
20000 عدد
7,850 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 6,500

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
6,750 ~ 9,300

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,850 ~ 10,500

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
13,450 ~ 19,100

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
13,450 ~ 19,100

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
13,450 ~ 19,100

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
13,450 ~ 19,100

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 6,500

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)