محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کیسه اسپان طرح عمومی 5 کیلویی بدون پ پ کد 10

هر عدد 10,300 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
100 عدد
10,300 تومان
200 عدد
10,000 تومان
300 عدد
9,700 تومان
400 عدد
9,500 تومان
500 عدد
9,300 تومان
600 عدد
9,000 تومان
700 عدد
8,700 تومان
800 عدد
8,550 تومان
900 عدد
8,500 تومان
1000 عدد
8,350 تومان
1500 عدد
8,200 تومان
2000 عدد
8,050 تومان
2500 عدد
8,000 تومان
3000 عدد
7,850 تومان
4000 عدد
7,800 تومان
5000 عدد
7,750 تومان
10000 عدد
7,650 تومان
20000 عدد
7,550 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
147,200 ~ 212,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 6,500

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,550 ~ 10,300

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
12,350 ~ 18,000

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
12,350 ~ 18,000

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
12,350 ~ 18,000

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
201,800 ~ 221,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
201,800 ~ 221,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
201,800 ~ 221,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)