محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کیسه اسپان طرح عمومی 10 کیلویی با پ پ کد 13

هر عدد 19,100 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
100 عدد
19,100 تومان
200 عدد
18,700 تومان
300 عدد
18,200 تومان
400 عدد
17,600 تومان
500 عدد
17,100 تومان
600 عدد
16,600 تومان
700 عدد
16,100 تومان
800 عدد
15,800 تومان
900 عدد
15,400 تومان
1000 عدد
14,700 تومان
1500 عدد
14,450 تومان
2000 عدد
14,200 تومان
2500 عدد
14,050 تومان
3000 عدد
13,800 تومان
4000 عدد
13,750 تومان
5000 عدد
13,700 تومان
10000 عدد
13,550 تومان
20000 عدد
13,450 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
13,450 ~ 19,100

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,850 ~ 10,500

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)