محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کیسه اسپان طرح عمومی 10 کیلویی با پ پ کد 05

هر عدد 15,700 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
100 عدد
15,700 تومان
200 عدد
15,300 تومان
300 عدد
14,800 تومان
400 عدد
14,300 تومان
500 عدد
13,900 تومان
600 عدد
13,400 تومان
700 عدد
12,900 تومان
800 عدد
12,600 تومان
900 عدد
12,300 تومان
1000 عدد
11,700 تومان
1500 عدد
11,450 تومان
2000 عدد
11,300 تومان
2500 عدد
11,050 تومان
3000 عدد
10,900 تومان
4000 عدد
10,850 تومان
5000 عدد
10,800 تومان
10000 عدد
10,750 تومان
20000 عدد
10,650 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
10,650 ~ 15,700

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
10,650 ~ 15,700

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
10,650 ~ 15,700

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)