محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کیسه اسپان طرح عمومی 10 کیلویی با پ پ کد 03

هر عدد 17,200 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
100 عدد
17,200 تومان
200 عدد
16,900 تومان
300 عدد
16,400 تومان
400 عدد
15,900 تومان
500 عدد
15,400 تومان
600 عدد
14,900 تومان
700 عدد
14,400 تومان
800 عدد
14,100 تومان
900 عدد
13,800 تومان
1000 عدد
13,100 تومان
1500 عدد
12,950 تومان
2000 عدد
12,700 تومان
2500 عدد
12,450 تومان
3000 عدد
12,300 تومان
4000 عدد
12,150 تومان
5000 عدد
12,100 تومان
10000 عدد
12,050 تومان
20000 عدد
11,950 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
11,950 ~ 17,200

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
66,400 ~ 82,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)