محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ مومی 24 گرمی 35×33

هر کیلو 218,700 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
218,700 تومان
2 کیلو
215,900 تومان
3 کیلو
213,000 تومان
4 کیلو
210,900 تومان
5 کیلو
206,700 تومان
10 کیلو
202,600 تومان
20 کیلو
197,300 تومان
30 کیلو
195,200 تومان
50 کیلو
193,000 تومان
100 کیلو
187,700 تومان
150 کیلو
182,400 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
207,000 ~ 242,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
201,000 ~ 221,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
201,000 ~ 221,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
182,400 ~ 218,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)