محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کرافت 70 گرمی 70×50

هر کیلو 93,400 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
93,400 تومان
2 کیلو
92,100 تومان
3 کیلو
90,800 تومان
4 کیلو
89,900 تومان
5 کیلو
87,000 تومان
10 کیلو
86,200 تومان
20 کیلو
85,200 تومان
30 کیلو
84,300 تومان
50 کیلو
83,400 تومان
100 کیلو
79,600 تومان
150 کیلو
76,200 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
92,500 ~ 125,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
92,600 ~ 125,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
87,000 ~ 135,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
114,100 ~ 168,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
109,900 ~ 157,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)