محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کرافت 70 گرمی 35×50

هر کیلو 97,800 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
97,800 تومان
2 کیلو
96,500 تومان
3 کیلو
95,200 تومان
4 کیلو
94,300 تومان
5 کیلو
91,400 تومان
10 کیلو
90,600 تومان
20 کیلو
89,600 تومان
30 کیلو
88,700 تومان
50 کیلو
87,800 تومان
100 کیلو
84,000 تومان
150 کیلو
80,500 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
114,800 ~ 153,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
96,900 ~ 132,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
113,000 ~ 163,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,200 ~ 41,400

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,200 ~ 41,400

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,200 ~ 41,400

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
500 ~ 2,700

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)