محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کرافت 70 گرمی 35×50

هر کیلو 86,800 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
86,800 تومان
2 کیلو
86,100 تومان
3 کیلو
85,400 تومان
4 کیلو
84,700 تومان
5 کیلو
83,900 تومان
6 کیلو
83,200 تومان
7 کیلو
82,500 تومان
8 کیلو
81,800 تومان
9 کیلو
81,100 تومان
10 کیلو
80,300 تومان
20 کیلو
79,600 تومان
30 کیلو
78,900 تومان
50 کیلو
78,200 تومان
100 کیلو
77,400 تومان
150 کیلو
76,700 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
89,600 ~ 115,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
89,500 ~ 126,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
400 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,400

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,900 ~ 16,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,900 ~ 16,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,950 ~ 12,675

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,950 ~ 12,675

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
2,800 ~ 7,630

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
3,900 ~ 10,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)