محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کرافت 70 گرمی 35×50

هر کیلو 102,840 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
102,840 تومان
2 کیلو
101,520 تومان
3 کیلو
100,200 تومان
4 کیلو
99,240 تومان
5 کیلو
96,000 تومان
10 کیلو
95,160 تومان
20 کیلو
94,200 تومان
30 کیلو
93,240 تومان
50 کیلو
92,160 تومان
100 کیلو
87,720 تومان
150 کیلو
83,760 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
125,760 ~ 170,880

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
147,960 ~ 201,240

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
36,240 ~ 50,760

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
36,240 ~ 50,760

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
36,240 ~ 50,760

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
610 ~ 3,160

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
430 ~ 3,030

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)