محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کرافت 70 گرمی 25×35

هر کیلو 85,700 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
85,700 تومان
2 کیلو
84,600 تومان
3 کیلو
83,500 تومان
4 کیلو
82,700 تومان
5 کیلو
80,000 تومان
10 کیلو
79,300 تومان
20 کیلو
78,500 تومان
30 کیلو
77,700 تومان
50 کیلو
76,800 تومان
100 کیلو
73,100 تومان
150 کیلو
69,800 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
56,000 ~ 69,000

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
112,400 ~ 153,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
42,600 ~ 46,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
137,100 ~ 151,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
137,100 ~ 151,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
505 ~ 2,630

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
355 ~ 2,525

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,100 ~ 31,400

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
20,700 ~ 24,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
20,700 ~ 24,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
20,700 ~ 24,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
20,700 ~ 24,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
26,800 ~ 38,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
26,800 ~ 38,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)