محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کرافت 70 گرمی 25×35

هر کیلو 83,600 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
83,600 تومان
2 کیلو
83,000 تومان
3 کیلو
82,500 تومان
4 کیلو
82,000 تومان
5 کیلو
81,400 تومان
6 کیلو
80,900 تومان
7 کیلو
80,300 تومان
8 کیلو
79,800 تومان
9 کیلو
79,200 تومان
10 کیلو
78,700 تومان
20 کیلو
78,200 تومان
30 کیلو
77,600 تومان
50 کیلو
77,100 تومان
100 کیلو
76,500 تومان
150 کیلو
76,000 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
119,600 ~ 129,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
109,600 ~ 117,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
39,900 ~ 43,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
119,000 ~ 132,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
119,000 ~ 132,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
56,000 ~ 70,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 490 تومان

 

هر متر 350 تومان

 

تخفیف پلکانی
7,900 ~ 16,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
3,900 ~ 10,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)