محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت داخل لمینیت 12×30

هر کیلو 141,700 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
141,700 تومان
2 کیلو
139,900 تومان
3 کیلو
137,800 تومان
4 کیلو
135,800 تومان
5 کیلو
133,700 تومان
6 کیلو
131,600 تومان
7 کیلو
129,600 تومان
8 کیلو
127,500 تومان
9 کیلو
125,400 تومان
10 کیلو
123,400 تومان
20 کیلو
121,300 تومان
30 کیلو
119,300 تومان
50 کیلو
117,200 تومان
100 کیلو
115,100 تومان
150 کیلو
113,100 تومان
200 کیلو
111,000 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
172,560 ~ 220,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
610 ~ 3,160

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
430 ~ 3,030

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
28,920 ~ 37,680

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
32,160 ~ 45,840

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
32,160 ~ 45,840

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
32,160 ~ 45,840

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)