محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت داخل لمینیت 12×30

هر کیلو 107,700 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
107,700 تومان
2 کیلو
106,300 تومان
3 کیلو
104,700 تومان
4 کیلو
103,100 تومان
5 کیلو
101,400 تومان
6 کیلو
99,800 تومان
7 کیلو
98,100 تومان
8 کیلو
96,500 تومان
9 کیلو
94,900 تومان
10 کیلو
93,200 تومان
20 کیلو
91,600 تومان
30 کیلو
90,000 تومان
50 کیلو
88,300 تومان
100 کیلو
86,700 تومان
150 کیلو
85,100 تومان
200 کیلو
83,400 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
152,100 ~ 176,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
89,600 ~ 115,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
400 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,400

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,950 ~ 12,675

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)