محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت داخل لمینیت 12×30

هر کیلو 136,200 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
136,200 تومان
2 کیلو
134,100 تومان
3 کیلو
132,000 تومان
4 کیلو
130,000 تومان
5 کیلو
127,900 تومان
6 کیلو
125,900 تومان
7 کیلو
123,800 تومان
8 کیلو
121,700 تومان
9 کیلو
119,700 تومان
10 کیلو
117,600 تومان
20 کیلو
115,500 تومان
30 کیلو
113,500 تومان
50 کیلو
111,400 تومان
100 کیلو
109,400 تومان
150 کیلو
107,300 تومان
200 کیلو
105,200 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
146,900 ~ 189,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
114,800 ~ 153,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
500 ~ 2,700

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
172,400 ~ 228,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)