محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت بغل پنجره دار 12×31

هر کیلو 246,700 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
246,700 تومان
2 کیلو
244,600 تومان
3 کیلو
242,500 تومان
4 کیلو
240,400 تومان
5 کیلو
238,300 تومان
6 کیلو
236,200 تومان
7 کیلو
234,100 تومان
8 کیلو
232,000 تومان
9 کیلو
229,900 تومان
10 کیلو
227,800 تومان
20 کیلو
225,700 تومان
30 کیلو
223,700 تومان
50 کیلو
221,600 تومان
100 کیلو
219,500 تومان
150 کیلو
217,400 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
220,800 ~ 233,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
71,700 ~ 109,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
95,600 ~ 135,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
17,560 ~ 35,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
128,500 ~ 142,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)