محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت پنجره دار ایستاده زیپ دار 20×30

هر کیلو 191,000 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
191,000 تومان
2 کیلو
189,800 تومان
3 کیلو
188,600 تومان
4 کیلو
187,400 تومان
5 کیلو
186,000 تومان
6 کیلو
184,800 تومان
7 کیلو
183,600 تومان
8 کیلو
182,400 تومان
9 کیلو
181,200 تومان
10 کیلو
179,900 تومان
20 کیلو
178,700 تومان
30 کیلو
177,500 تومان
50 کیلو
176,200 تومان
100 کیلو
175,000 تومان
150 کیلو
173,700 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
48,500 ~ 60,400

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
84,200 ~ 122,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
355 ~ 2,525

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,100 ~ 31,400

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,100 ~ 31,400

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
20,700 ~ 24,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
20,700 ~ 24,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
20,700 ~ 24,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
20,700 ~ 24,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
26,800 ~ 38,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
26,800 ~ 38,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
26,800 ~ 38,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
26,800 ~ 38,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)