محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت پنجره دار ایستاده زیپ دار 10×15

هر کیلو 221,700 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
221,700 تومان
2 کیلو
220,300 تومان
3 کیلو
218,900 تومان
4 کیلو
217,500 تومان
5 کیلو
216,000 تومان
6 کیلو
214,600 تومان
7 کیلو
213,200 تومان
8 کیلو
211,800 تومان
9 کیلو
210,300 تومان
10 کیلو
208,900 تومان
20 کیلو
207,500 تومان
30 کیلو
206,000 تومان
50 کیلو
204,600 تومان
100 کیلو
203,200 تومان
150 کیلو
201,800 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
500 ~ 2,700

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
172,400 ~ 228,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
8,450 ~ 23,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,600 ~ 27,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
27,300 ~ 39,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
27,300 ~ 39,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
28,200 ~ 39,600

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
149,300 ~ 215,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)