محاسبه قیمت به صورت پلکانی

نایلکس دسته دار سایز 35×55

هر کیلو 83,400 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
83,400 تومان
2 کیلو
82,700 تومان
3 کیلو
82,000 تومان
4 کیلو
81,300 تومان
5 کیلو
80,600 تومان
6 کیلو
79,900 تومان
7 کیلو
79,200 تومان
8 کیلو
78,500 تومان
9 کیلو
77,700 تومان
10 کیلو
77,000 تومان
20 کیلو
76,300 تومان
30 کیلو
75,600 تومان
50 کیلو
74,900 تومان
100 کیلو
74,200 تومان
150 کیلو
73,500 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
58,500 ~ 63,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
503,000 ~ 537,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
728,500 ~ 778,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
489,000 ~ 522,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
73,500 ~ 83,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
191,300 ~ 208,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
191,300 ~ 208,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
190,100 ~ 205,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)