محاسبه قیمت به صورت پلکانی

گونی کنفی

هر عدد 40,800 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
50 عدد
40,800 تومان
100 عدد
39,700 تومان
500 عدد
37,800 تومان
1000 عدد
35,900 تومان
5000 عدد
34,550 تومان
10000 عدد
33,150 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
10,100 ~ 20,700

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

هر بسته 10,800 تومان

 

تخفیف پلکانی
82,000 ~ 99,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
207,000 ~ 242,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
207,000 ~ 242,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)