محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کیسه متقال خام (100 گرمی)

هر عدد 7,100 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
100 عدد
7,100 تومان
500 عدد
6,900 تومان
1000 عدد
6,800 تومان
5000 عدد
6,500 تومان
10000 عدد
6,250 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
5,950 ~ 12,675

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
10,650 ~ 15,700

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
79,800 ~ 84,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
136,200 ~ 148,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
6,250 ~ 7,100

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,750 ~ 8,300

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
6,950 ~ 9,500

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
10,650 ~ 15,700

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
69,800 ~ 97,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
217,400 ~ 246,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
217,400 ~ 246,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)