محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کیسه متقال خام (100 گرمی)

هر عدد 6,500 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
100 عدد
6,500 تومان
500 عدد
6,350 تومان
1000 عدد
6,300 تومان
5000 عدد
6,150 تومان
10000 عدد
5,900 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
24,700 ~ 33,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
28,200 ~ 39,600

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
13,450 ~ 19,100

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
103,900 ~ 120,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
89,300 ~ 130,850

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 6,500

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
6,750 ~ 9,300

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,850 ~ 10,500

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
13,450 ~ 19,100

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
82,000 ~ 99,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
317,040 ~ 383,040

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
317,040 ~ 383,040

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
201,000 ~ 221,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)