محاسبه قیمت به صورت پلکانی

لیوان کاغذی 360 سی سی 50 عددی

هر بسته 38,400 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
38,400 تومان
2 بسته
38,100 تومان
3 بسته
37,900 تومان
4 بسته
37,600 تومان
5 بسته
37,300 تومان
6 بسته
37,000 تومان
7 بسته
36,700 تومان
8 بسته
36,500 تومان
9 بسته
36,200 تومان
10 بسته
35,900 تومان
20 بسته
35,600 تومان
30 بسته
35,300 تومان
50 بسته
35,100 تومان
100 بسته
34,800 تومان
150 بسته
34,500 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
39,900 ~ 43,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
56,000 ~ 70,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
52,400 ~ 67,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
99,400 ~ 107,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
76,000 ~ 85,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
69,800 ~ 97,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
190,100 ~ 205,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)