محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت مومی ساندویچ

هر کیلو 303,000 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
303,000 تومان
2 کیلو
302,300 تومان
3 کیلو
301,600 تومان
4 کیلو
300,900 تومان
5 کیلو
300,200 تومان
6 کیلو
299,500 تومان
7 کیلو
298,900 تومان
8 کیلو
298,200 تومان
9 کیلو
297,500 تومان
10 کیلو
296,800 تومان
20 کیلو
296,100 تومان
30 کیلو
295,400 تومان
50 کیلو
294,700 تومان
100 کیلو
294,100 تومان
150 کیلو
293,400 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
157,400 ~ 207,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
45,300 ~ 54,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر بسته 10,800 تومان

 

هر بسته 23,880 تومان

 

تخفیف پلکانی
50,500 ~ 55,900

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
99,500 ~ 115,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

هر عدد 16,800 تومان

 

تخفیف پلکانی
82,000 ~ 99,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
26,500 ~ 76,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)