محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت مومی ساندویچ

هر کیلو 243,200 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
243,200 تومان
2 کیلو
242,500 تومان
3 کیلو
241,800 تومان
4 کیلو
241,100 تومان
5 کیلو
240,500 تومان
6 کیلو
239,800 تومان
7 کیلو
239,100 تومان
8 کیلو
238,500 تومان
9 کیلو
237,800 تومان
10 کیلو
237,100 تومان
20 کیلو
236,400 تومان
30 کیلو
235,800 تومان
50 کیلو
235,100 تومان
100 کیلو
234,400 تومان
150 کیلو
233,700 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
119,600 ~ 129,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
39,900 ~ 43,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
56,000 ~ 70,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,200 ~ 10,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
8,950 ~ 10,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر بسته 20,300 تومان

 

تخفیف پلکانی
42,200 ~ 45,600

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
76,000 ~ 85,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

هر عدد 13,900 تومان

 

تخفیف پلکانی
69,800 ~ 97,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)