محاسبه قیمت به صورت پلکانی

سینگل زیر پیتزایی 50 عددی سایز 21

هر بسته 35,400 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
35,400 تومان
2 بسته
35,100 تومان
3 بسته
34,700 تومان
4 بسته
34,400 تومان
5 بسته
34,000 تومان
6 بسته
33,700 تومان
7 بسته
33,400 تومان
8 بسته
33,000 تومان
9 بسته
32,700 تومان
10 بسته
32,400 تومان
20 بسته
32,000 تومان
30 بسته
31,700 تومان
50 بسته
31,300 تومان
100 بسته
31,000 تومان
150 بسته
30,700 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

هر متر 350 تومان

 

تخفیف پلکانی
53,000 ~ 57,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر کیلو 61,800 تومان

 

تخفیف پلکانی
79,800 ~ 84,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
489,000 ~ 522,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 1,800 تومان

 

تخفیف پلکانی
69,800 ~ 97,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
217,400 ~ 246,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
191,300 ~ 208,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
191,300 ~ 208,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
191,300 ~ 208,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)