محاسبه قیمت به صورت پلکانی

سینگل زیر پیتزایی 50 عددی سایز 21

هر بسته 42,300 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
42,300 تومان
2 بسته
41,800 تومان
3 بسته
41,300 تومان
4 بسته
40,800 تومان
5 بسته
40,400 تومان
6 بسته
39,900 تومان
7 بسته
39,400 تومان
8 بسته
38,900 تومان
9 بسته
38,400 تومان
10 بسته
37,900 تومان
20 بسته
37,400 تومان
30 بسته
36,900 تومان
50 بسته
36,400 تومان
100 بسته
35,900 تومان
150 بسته
35,400 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
82,650 ~ 104,950

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
60,200 ~ 72,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر کیلو 74,880 تومان

 

تخفیف پلکانی
103,900 ~ 120,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
606,000 ~ 702,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,800 ~ 4,300

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
82,000 ~ 99,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
317,040 ~ 383,040

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
201,000 ~ 221,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)