محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کپسول کیک مافین کوچک 40 عددی

هر بسته 22,800 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
22,800 تومان
2 بسته
22,400 تومان
3 بسته
22,000 تومان
4 بسته
21,600 تومان
5 بسته
21,200 تومان
6 بسته
20,800 تومان
7 بسته
20,500 تومان
8 بسته
20,100 تومان
9 بسته
19,700 تومان
10 بسته
19,300 تومان
20 بسته
18,900 تومان
30 بسته
18,500 تومان
50 بسته
18,100 تومان
100 بسته
17,700 تومان
150 بسته
17,300 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
17,560 ~ 35,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 490 تومان

 

هر متر 350 تومان

 

تخفیف پلکانی
17,150 ~ 32,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
15,050 ~ 29,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
8,350 ~ 22,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
12,650 ~ 27,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
13,050 ~ 27,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
136,800 ~ 149,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)