محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کاهی 70×50

هر کیلو 32,950 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
32,950 تومان
2 کیلو
28,200 تومان
4 کیلو
27,970 تومان
6 کیلو
27,755 تومان
8 کیلو
27,535 تومان
10 کیلو
27,320 تومان
20 کیلو
27,100 تومان
40 کیلو
26,885 تومان
60 کیلو
26,665 تومان
90 کیلو
24,885 تومان
180 کیلو
23,580 تومان
360 کیلو
23,185 تومان
720 کیلو
22,885 تومان
900 کیلو
22,535 تومان
1440 کیلو
22,230 تومان
1980 کیلو
21,925 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
146,900 ~ 189,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
56,300 ~ 74,500

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
154,400 ~ 204,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
120,600 ~ 165,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
113,300 ~ 126,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,600 ~ 27,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
27,300 ~ 39,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
147,200 ~ 212,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
175,700 ~ 261,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)