محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کاهی 70×50 (چاپ شده)

هر کیلو 47,300 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
47,300 تومان
2 کیلو
37,100 تومان
4 کیلو
36,600 تومان
6 کیلو
36,200 تومان
8 کیلو
35,700 تومان
10 کیلو
35,200 تومان
20 کیلو
34,700 تومان
40 کیلو
34,300 تومان
60 کیلو
33,800 تومان
90 کیلو
31,500 تومان
180 کیلو
29,900 تومان
360 کیلو
29,100 تومان
720 کیلو
28,600 تومان
900 کیلو
28,000 تومان
1440 کیلو
27,400 تومان
1980 کیلو
26,900 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
26,800 ~ 38,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
12,100 ~ 17,500

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
80,100 ~ 86,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
94,600 ~ 114,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
26,900 ~ 47,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
26,900 ~ 47,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)