محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کرافت اوکراینی 70×100

هر کیلو 103,900 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
103,900 تومان
2 کیلو
103,300 تومان
3 کیلو
102,800 تومان
4 کیلو
102,200 تومان
5 کیلو
101,700 تومان
6 کیلو
101,100 تومان
7 کیلو
100,600 تومان
8 کیلو
100,100 تومان
9 کیلو
99,500 تومان
10 کیلو
99,000 تومان
20 کیلو
98,400 تومان
30 کیلو
97,900 تومان
50 کیلو
97,300 تومان
100 کیلو
96,800 تومان
150 کیلو
96,200 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
106,600 ~ 137,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
109,600 ~ 117,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 490 تومان

 

هر متر 350 تومان

 

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)