محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کرافت اوکراینی 70×50

هر کیلو 121,200 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
121,200 تومان
2 کیلو
119,300 تومان
3 کیلو
117,600 تومان
4 کیلو
116,200 تومان
5 کیلو
112,300 تومان
10 کیلو
111,300 تومان
20 کیلو
110,400 تومان
30 کیلو
109,400 تومان
50 کیلو
108,400 تومان
100 کیلو
103,800 تومان
150 کیلو
100,200 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
113,700 ~ 149,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
146,300 ~ 192,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
99,300 ~ 115,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
44,500 ~ 61,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
18,750 ~ 33,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,600 ~ 27,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
27,300 ~ 39,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
158,300 ~ 234,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
189,400 ~ 257,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)